Psalm 66

Psalm 66

Ken je dat? Dat gevoel dat je op de proef gesteld wordt, dat je getest wordt? Een stevige casus in een sollicitatieprocedure om te kijken of je past op die plek, een zware training die je doet om te kijken of je een tourtocht kunt fietsen. Je volop inzetten en een beetje afzien, maar dan ben je door de test. Hier gaat het een tandje dieper! En tegelijk start deze Psalm met aanbidding en eindigt de Psalm met dankzegging.


Grootse woorden roepen op om God te eren en te aanbidden. Woorden van de Psalmist waarin de hele gemeenschap betrokken wordt. En meer dan dat! Niet alleen mensen worden opgeroepen God te aanbidden, tot 2 keer toe de hele aarde! De bomen, de bergen, de dieren, de mensen zoals we in andere Psalmen kunnen lezen. Samen eren we God en buigen we voor Hem.

Onze aandacht wordt volop getrokken naar wat God doet in deze wereld: Kom en zie! Kom en zie wat God doet en gedaan heeft. Hoe Hij het volk Israel door de Rietzee heeft geleid, de zee heeft veranderd in muren van water waar Israel met droge voeten doorheen kon trekken.

Kijk eens om je heen naar wat God doet in jouw leven, in je stad of dorp, in deze wereld? Wat komt er in je op? Dank God daarvoor!

Niet alleen wij kijken en zien, God waakt met zijn ogen over mensen. Hij kijkt en blijft kijken. Hij waakt.

Als wij waken doen we dat vaak in de avond of nacht, we waken bij een ziek kind, we waken omdat we de slaap niet kunnen vatten, wij doen mee aan een avondwake over de oorlog in Oekraine, we zien uit naar het ochtendgloren, naar die eerste streep licht aan de horizon.

Waken is wachten, verwachten, wachten met hoop. Zo waakt ook God over ons in de avond, in de nacht, in het duister. Hij waakt als iemand die ons beschermt, met ons is, met deze wereld is en tegelijk handelt hij op een andere manier dan wij verwachten. Zijn wakend perspectief is anders is dan ons bijziende perspectief. En tegelijk altijd er op gericht om ons leven te geven!

En tegelijk beproeft of test God ons, vormt ons, snoeit ons, zuivert ons als zilver. Zodat dat wat er van ons over blijft echt is, geheeld is. En dat is zwaarder dan een casus in een sollicitatieprocedure of een training voor een tourtocht. Beproefd, getest worden kan diep gaan, je ego geschuurd, er liggen zware lasten op je schouder, je kan het gevoel hebben overreden te worden, verbrand te worden, te ervaren dat het water aan je lippen staat. Dit is soms de realiteit van het leven. En bij sommige mensen meer dan bij anderen. En temidden van dit alles waakt God over ons.

Tish Warren zegt hierover in Bidden in de Nacht: in het nachtgebed vragen we God om medelijden te hebben met de beproefden… we vragen God niet om de beproeving meteen weg te nemen- hoewel hij dat zou kunnen, vanuit medelijden. Dat zou ik het liefst vragen zegt Tish Warren ’Lieve God, maak een einde aan alle beproeving’. En onze hoop is dat God dat ook zal doen. Op een dag. Op dit moment vragen we God om mede lijden, om een God die met ons lijdt. Om bij ons te zitten in onze pijn, kwetsbaarheid en confrontatie met onszelf.

Tish Warren neemt ons mee naar het midden van die beproeving. De Psalmist kijkt op die periode terug waar hij – en met hem vele anderen - door heen is gegaan, hij heeft dit ervaren, hij is door deze strijd en nacht heengekomen. Gelouterd, geheeld. De Psalmist getuigt van het land van overvloed waar hij is gekomen. En zegt nu Kom en luister! Luister naar wat God voor mij heeft gedaan. Hij heeft geluisterd naar mijn gebed. Gezegend bent is God! Deze Psalm laat zien dat de persoonlijke, reddende God ook de kosmische, orde brengende God is. Want heel de aarde wordt opgeroepen om Hem in alle glorie te loven. Zo kan deze Psalm een teken zijn van de beweging die God altijd maakt: we worden beproefd en getest, Hij blijft met ons waken en Hij luistert. En wij blijven hem eren en danken.