Psalm 60

Vandaag is de dag van Psalm 60. We lezen de hele psalm.

Hoe vind je opnieuw de moed om te vertrouwen op God? Als je de pijn van het trauma nog voelt? De onzekerheid over wat gebeurd is nog niet bent kwijt geraakt? Als je langzaam maar zeker weer terug aan het krabbelen bent maar nauwelijks nog overeind durft te komen omdat je vertrouwen een behoorlijke knauw heeft gehad? Misschien is jou op relationeel vlak wel niets bespaard gebleven. Heb je alles meegemaakt en denk je wel twee keer na voordat je je hart weer eens in waagschaal legt. Misschien weet je wat faillissement is. Hoe je heel je ziel en zaligheid had gestopt in je bedrijf, maar er een crisis teveel was. Misschien vrees je de kanker, terwijl je eigenlijk de behandelingen na de laatste keer nog niet te boven bent. Hoe vind je opnieuw de moed om te vertrouwen op God?

David weet wat trauma is. Hij beschrijft in het eerste gedeelte van Psalm 60 het collectieve trauma van zijn volk dat geschokt en gespleten is. Zijn volk dat zwaar te lijden heeft gehad en bittere wijn gedronken heeft. David rekent het God aan wat is gebeurd: U hebt ons verstoten, ons uiteengeslagen, uw toorn over ons uitgestort. David leert ons dat het oké is om God aan te spreken op datgene wat ons is overkomen: U heeft ons niet bewaard voor verdriet, voor de schok, voor het trauma. U heeft ons bittere wijn laten drinken.

David vraagt om een teken. "Geef een teken aan wie ontzag hebben voor U" zegt David in vers 6. Waar je voor iets nieuws staat, de uitdaging voelbaar wordt, kun je zo verlangen naar duidelijkheid vooraf. Je wilt niet opnieuw het deksel op je neus krijgen. Geef een teken Heer en bewaar mij voor de pijn, voor de pijlen uit de boog, voor dat niemandsland waar ik nog maar net vandaan ben.

Nadat David om een teken van verlossing heeft gevraag zien we in de psalm hoe David teruggaat in zijn herinnering naar het woord van God. God heeft gesproken in zijn heiligdom. In de intimiteit van Gods aanwezigheid zijn er woorden gesproken, beloften gedaan. Beloften van land, een thuis, een veilige plaats. In de Psalm worden stamgebieden van Israël genoemd als Sichem en Sukkot, als Gilead en Manasse. Maar ook vijandige gebieden als Moab, Edom en Filistea. Gods heerschappij gaat over de grenzen van Israël heen. Ook de landen van volken waar Israël bij tijd en wijle onder geleden heeft behoren God toe.

David die moed en kracht put uit de woorden die hij gehoord heeft in het heiligdom. Beloften ontvangen in de intimiteit met God. Daar zit de kern van Davids geloof. Daarvandaan vindt hij de moed om opnieuw God te vertrouwen, ondanks de teleurstelling van het verleden.
Ken je dat? Ken je de intimiteit van Gods aanwezigheid. De vertrouwdheid van Zijn woorden? Beloften van leven, van harmonie, van een nieuwe wereld. Een wereld waar recht gedaan wordt en God dichterbij is dan je huid? David kende deze intimiteit. Leefde er uit en keert er naar toe in de aanvechting van het moment. David gaat ons voor in het geloof dat God uiteindelijk zal doen wat Hij beloofd heeft.

In de woorden van David is God de Legeraanvoerder om in dat besef te weten dat hij zelf de strijd aan zal moeten gaan. David raakt hiermee het mysterie aan van het handelen van God in het handelen van de mens en vice versa. De Geest getuigt met onze geest, zei Paulus al. Waar we handelen in de richting van het door God gegeven Woord zullen we ervaren dat Gods beloften oplichten. Waar Gods beloften oplichten in ons handelen kunnen we niet anders dan God de eer geven voor wat Hij door ons heen doet. Maar het begint bij luisteren, bij de intimiteit van Gods nabijheid, bij het verstaan van Gods richting en wereld. Om vervolgens te ontdekken hoe je daar strijdbaar je plaats in kunt nemen.

David biedt ons in deze psalm zicht op een soort cirkel van geloof. Van trauma naar het Woord, van het Woord naar de erkenning van Gods autoriteit. En daarvandaan de moed om opnieuw de strijd aan te gaan. Waar de trauma's in ons leven het vertrouwen in God moeilijk maken. Mogen we als David onze frustratie bij God neerleggen. Om vervolgens stil te worden bij de woorden van God over de wereld die komt waar Gods recht en liefde de maat der dingen is. In het geloof dat die wereld komt mogen we de bodem vinden waar we opnieuw kunnen opstaan om met open vizier de strijd aan te gaan.