Welkom bij Kom en Zie

Pasen en Pinksteren vallen in 2023 wederom niet op één dag. Gelukkig niet, want dat geeft ons vijftig dagen de tijd om iets bijzonders te doen! Tussen Pasen en Pinksteren duiken we het Johannes evangelie in. 

Het Johannes evangelie is een bijzonder evangelie waar toegankelijkheid en peilloze diepte elkaar niet uitsluiten. Vanuit een uniek perspectief kijken we naar het leven van Jezus. We komen gebeurtenissen en woorden tegen die we in geen enkel ander evangelie tegenkomen.

Het is fascinerend om dit evangelie te ontdekken en tot je door te laten dringen. We nodigen je hiervoor van harte uit en bieden je via deze website materialen die je daarbij helpen. 

Podcast. Tussen Pasen en Pinksteren komen er drie podcasts online. In deze podcasts wordt gesproken over de eigenheid van het Johannes evangelie, de context en tijd waarin Johannes leefde, maar ook over de actualiteit van het boek en de unieke manier waarop Johannes spreekt over waarheid en de Heilige Geest. Het zijn mooie gesprekken waarin je meer ontdekt over de achtergrond van het Johannes evangelie. 

Preken. De Vijftigdagentijd bestaat uit zeven zondagen waar in de deelnemende gemeenten gepreekt wordt over een bijzondere ontmoeting met Jezus. 

Kringmateriaal. Er wordt kringmateriaal beschikbaar gesteld. Dit materiaal bevat achtergrondinformatie, gespreksstof en vragen die bijdragen aan een verdiepend gesprek met kringgenoten. 

Devotionals. Last but not least: De inleidende devotionals. Voor elke doordeweekse dag is er een inleiding geschreven over een gedeelte uit Johannes. Hiermee heb je na vijftig dagen het hele evangelie gelezen. 

Al deze materialen zijn samengesteld door voorgangers van verschillende Unie / ABC-gemeenten en vind je via het menu van deze website.

 

Kom en zie - in vijftig dagen door het Johannes evangelie
Teun van der Leer


Vrijdag 26 mei 2023
EEN PRACHTIGE UITSMIJTER


We zijn er bijna, maar gelukkig nog niet helemaal! In de laatste verzen van h. 20 lijkt het erop dat de evangelist zijn boek afsluit. Maar dan komt toch nog dit 21e hoofdstuk als toegift tevoorschijn en dat is goed nieuws. Het is niet voor niets uitgegroeid tot een van de bekendste verhalen over Jezus en Petrus. 


Het verhaal begint met een moment van déjà vu: de leerlingen gaan een nacht vissen, vangen niets, krijgen het advies van een onbekende het net aan de andere kant uit te gooien en hebben vervolgens een uitpuilend net. Dat hadden ze eerder meegemaakt! Petrus, als altijd haantje de voorste, springt direct in het water als hij hoort dat het de Heer is die daar staat en trekt vervolgens het net met welgeteld 153 vissen aan wal. In de loop van de geschiedenis zijn veel verschillende symbolische betekenissen aan dit getal ontleend, die geen van alle echt hard te maken zijn. Het meest waarschijnlijk is dat vooral de verwondering er in doorklinkt: maar liefst 153 grote vissen en nog scheurde het net niet!


Aan wal vindt er nog een déjà vu moment plaats: er brandt weer een vuurtje tussen Petrus en Jezus in. In de nacht van Jezus’ arrestatie had Petrus zich daar aan staan warmen en daar had hij ook tot driemaal toe ontkend bij Jezus te horen (18:18, 25-27). En nu vraagt Jezus hem tot drie keer toe of hij Hem liefheeft. Is dat om het er nog eens bij Petrus in te wrijven? Daar lijkt het niet op. Het is eerder zijn rehabilitatie. Jezus wil dat iedereen ziet en hoort dat Petrus nog steeds van Hem houdt en dat Jezus hem nog steeds wil en kan gebruiken.


Zo wordt dit verhaal een prachtige ‘uitsmijter’ van dit Evangelie. Waar het op aankomt is dat we oprecht van Jezus houden. Dat is voldoende om geschikt te zijn voor je dienst in de gemeente. Wie van Jezus houdt, houdt ook van zijn broeders en zusters, zoals Jezus van ze houdt. Was dat niet precies de inhoud van zijn nieuwe gebod? (13:34) Vandaar steeds die overgang: ‘Heb je Mij lief?’ ‘Weid mijn lammeren’, enzovoorts.


Duidelijk wordt ook dat dit dienen en liefhebben niet goedkoop is. Het is onderdeel van het volgen van Jezus en dat brengt je op ongedachte en soms ook op ongewenste wegen. Het kan je zelfs je leven kosten (20). Zo  echoot dit Evangelie nog lang na: ‘Jij moet Mij volgen’ (22). Wat het ook kost. Maar Degene die je volgt is Dezelfde die in zijn liefde voor jou ‘tot het uiterste’ is gegaan (13:1). Daarom is het mogelijk. En is het het waard; meer dan waard!


Lezen: Johannes 21:1-25

Onlangs gepubliceerd

Kom en Zie - De Heilige Geest in Johannes

spotify  apple 

26 mei Weid mijn schapen

 

Kom en zie - in vijftig dagen door het Johannes evangelie
Teun van der Leer


Vrijdag 26 mei 2023
EEN PRACHTIGE UITSMIJTER


We zijn er bijna, maar gelukkig nog niet helemaal! In de laatste verzen van h. 20 lijkt het erop dat de evangelist zijn boek afsluit. Maar dan komt toch nog dit 21e hoofdstuk als toegift tevoorschijn en dat is goed nieuws. Het is niet voor niets uitgegroeid tot een van de bekendste verhalen over Jezus en Petrus. 

Lees meer …

25 mei Ontmoetingen, Thomas

 

Kom en zie - in vijftig dagen door het Johannes evangelie
Marco de Vos


Donderdag 25 mei 2023
OPEN DEUREN


Jezus’ leerlingen zitten binnen, met de deur dicht. Ze zijn bang, bang voor mensen die het buiten voor het zeggen hebben. Maar dan is Jezus ineens in hun midden, ondanks de dichte deuren. Hij wenst ze vrede toe en  stuurt ze op pad. Hij stuurt ze op pad zoals de Vader Hem gezonden heeft. Dus: om het verlorene te zoeken, om mensen bij God te brengen, om zonden kwijt te schelden. Dat is nu ook het mandaat van de leerlingen, zo
mogen ze op pad.

Lees meer …

24 mei Opstanding

 

Kom en zie - in vijftig dagen door het Johannes evangelie
Peter Kruijt


Woensdag 24 mei 2023
OPSTANDING


Ondertussen zijn we al een poosje met Johannes onderweg en hebben we gevoel ontwikkeld voor de taal van Johannes. Voor zijn tegenstellingen tussen licht en duisternis, geloof en ongeloof, dag en nacht, zien of niet zien. In ons gedeelte van vandaag zitten ze er allemaal in. We zijn aangekomen bij de cruciale claim van het christelijke geloof: de opstanding van Jezus Christus.

Lees meer …

23 mei Kruisiging en begrafenis

 

Kom en zie - in vijftig dagen door het Johannes evangelie
Joke Verboom


Dinsdag 23 mei 2023
KRUISIGING EN BEGRAFENIS


Jezus wordt meegenomen door Romeinse soldaten die Hem dwingen de horizontale dwarsbalk van het kruis te dragen. Jezus draagt alles Zelf, ook hier en nu. De Schedelrots biedt vandaag plaats aan 3 gekruisigden, Jezus wordt in het midden opgehangen. Zelfs nu is Hij het middelpunt. Met een soort misplaatste scepsis wordt ‘deze Koning tussen zijn volgelingen gehangen’.

Lees meer …