Welkom bij Kom en Zie

Pasen en Pinksteren vallen in 2023 wederom niet op één dag. Gelukkig niet, want dat geeft ons vijftig dagen de tijd om iets bijzonders te doen! Tussen Pasen en Pinksteren duiken we het Johannes evangelie in. 

Het Johannes evangelie is een bijzonder evangelie waar toegankelijkheid en peilloze diepte elkaar niet uitsluiten. Vanuit een uniek perspectief kijken we naar het leven van Jezus. We komen gebeurtenissen en woorden tegen die we in geen enkel ander evangelie tegenkomen.

Het is fascinerend om dit evangelie te ontdekken en tot je door te laten dringen. We nodigen je hiervoor van harte uit en bieden je via deze website materialen die je daarbij helpen. 

Podcast. Tussen Pasen en Pinksteren komen er drie podcasts online. In deze podcasts wordt gesproken over de eigenheid van het Johannes evangelie, de context en tijd waarin Johannes leefde, maar ook over de actualiteit van het boek en de unieke manier waarop Johannes spreekt over waarheid en de Heilige Geest. Het zijn mooie gesprekken waarin je meer ontdekt over de achtergrond van het Johannes evangelie. 

Preken. De Vijftigdagentijd bestaat uit zeven zondagen waar in de deelnemende gemeenten gepreekt wordt over een bijzondere ontmoeting met Jezus. 

Kringmateriaal. Er wordt kringmateriaal beschikbaar gesteld. Dit materiaal bevat achtergrondinformatie, gespreksstof en vragen die bijdragen aan een verdiepend gesprek met kringgenoten. 

Devotionals. Last but not least: De inleidende devotionals. Voor elke doordeweekse dag is er een inleiding geschreven over een gedeelte uit Johannes. Hiermee heb je na vijftig dagen het hele evangelie gelezen. 

Al deze materialen zijn samengesteld door voorgangers van verschillende Unie / ABC-gemeenten en vind je via het menu van deze website.

 

Kom en zie - in vijftig dagen door het Johannes evangelie
Marco de Vos


Donderdag 25 mei 2023
OPEN DEUREN


Jezus’ leerlingen zitten binnen, met de deur dicht. Ze zijn bang, bang voor mensen die het buiten voor het zeggen hebben. Maar dan is Jezus ineens in hun midden, ondanks de dichte deuren. Hij wenst ze vrede toe en  stuurt ze op pad. Hij stuurt ze op pad zoals de Vader Hem gezonden heeft. Dus: om het verlorene te zoeken, om mensen bij God te brengen, om zonden kwijt te schelden. Dat is nu ook het mandaat van de leerlingen, zo
mogen ze op pad.


Maar een week later zijn de deuren nog steeds dicht. En weer staat Jezus in hun midden. Thomas is er nu ook bij, Thomas die de lat wat hoger legt dan de anderen. Hij wil het zelf controleren, en hij vindt kijken alleen niet genoeg. Totdat hij Jezus ziet. Dan hoeven al die extra bewijzen niet meer. Merk op dat Jezus niet boos op hem is of hem ongeloof verwijt. Jezus zegt wel iets dat nauw samenhangt met het zendingsbevel van de week
daarvoor: zalig wie gelooft zonder te zien. Zalig wie gelooft wat deze leerlingen vertellen. 


Daarvoor moeten die deuren open. Zodat ze naar buiten kunnen. Zodat ze volop kunnen leven zoals Jezus bedoeld heeft, volop het goede nieuws kunnen vertellen. En de deuren zijn open gegaan met Pinksteren. Als we de traditie mogen geloven is Thomas, gelovige Thomas, helemaal tot India gegaan. En Johannes, onze evangelist, hij heeft gemeentes gesticht en uiteindelijk laten opschrijven wat Jezus allemaal gedaan heeft. Opdat mensen die Jezus niet gezien hebben, die zelfs geen ooggetuigen van Jezus hebben gekend, toch zouden geloven. Als Jezus in Kana zijn eerste teken doet, lezen we dat de leerlingen gaan geloven. Hier, aan het slot van het evangelie schrijft Johannes: deze tekenen zijn opgeschreven opdat jullie, lezers zouden geloven. Opdat wij, lezers, leerlingen van nu, zouden geloven.


We hebben het er vaak over dat de deur van ons hart open moet zodat Jezus naar binnen kan komen. Hier leren we dat onze deuren, de deuren van onze gemeente open moeten zodat wij naar buiten kunnen komen. Zodat mensen die Jezus niet hebben gezien toch in hem gaan geloven. Wij zitten ook nog vaak verstopt achter dichte deuren. Durf jij ze open te zetten?


Lezen: Johannes 20:19-31

Onlangs gepubliceerd

Kom en Zie - De Heilige Geest in Johannes

spotify  apple 

26 mei Weid mijn schapen

 

Kom en zie - in vijftig dagen door het Johannes evangelie
Teun van der Leer


Vrijdag 26 mei 2023
EEN PRACHTIGE UITSMIJTER


We zijn er bijna, maar gelukkig nog niet helemaal! In de laatste verzen van h. 20 lijkt het erop dat de evangelist zijn boek afsluit. Maar dan komt toch nog dit 21e hoofdstuk als toegift tevoorschijn en dat is goed nieuws. Het is niet voor niets uitgegroeid tot een van de bekendste verhalen over Jezus en Petrus. 

Lees meer …

25 mei Ontmoetingen, Thomas

 

Kom en zie - in vijftig dagen door het Johannes evangelie
Marco de Vos


Donderdag 25 mei 2023
OPEN DEUREN


Jezus’ leerlingen zitten binnen, met de deur dicht. Ze zijn bang, bang voor mensen die het buiten voor het zeggen hebben. Maar dan is Jezus ineens in hun midden, ondanks de dichte deuren. Hij wenst ze vrede toe en  stuurt ze op pad. Hij stuurt ze op pad zoals de Vader Hem gezonden heeft. Dus: om het verlorene te zoeken, om mensen bij God te brengen, om zonden kwijt te schelden. Dat is nu ook het mandaat van de leerlingen, zo
mogen ze op pad.

Lees meer …

24 mei Opstanding

 

Kom en zie - in vijftig dagen door het Johannes evangelie
Peter Kruijt


Woensdag 24 mei 2023
OPSTANDING


Ondertussen zijn we al een poosje met Johannes onderweg en hebben we gevoel ontwikkeld voor de taal van Johannes. Voor zijn tegenstellingen tussen licht en duisternis, geloof en ongeloof, dag en nacht, zien of niet zien. In ons gedeelte van vandaag zitten ze er allemaal in. We zijn aangekomen bij de cruciale claim van het christelijke geloof: de opstanding van Jezus Christus.

Lees meer …

23 mei Kruisiging en begrafenis

 

Kom en zie - in vijftig dagen door het Johannes evangelie
Joke Verboom


Dinsdag 23 mei 2023
KRUISIGING EN BEGRAFENIS


Jezus wordt meegenomen door Romeinse soldaten die Hem dwingen de horizontale dwarsbalk van het kruis te dragen. Jezus draagt alles Zelf, ook hier en nu. De Schedelrots biedt vandaag plaats aan 3 gekruisigden, Jezus wordt in het midden opgehangen. Zelfs nu is Hij het middelpunt. Met een soort misplaatste scepsis wordt ‘deze Koning tussen zijn volgelingen gehangen’.

Lees meer …