Welkom bij Kom en Zie

Pasen en Pinksteren vallen in 2023 wederom niet op één dag. Gelukkig niet, want dat geeft ons vijftig dagen de tijd om iets bijzonders te doen! Tussen Pasen en Pinksteren duiken we het Johannes evangelie in. 

Het Johannes evangelie is een bijzonder evangelie waar toegankelijkheid en peilloze diepte elkaar niet uitsluiten. Vanuit een uniek perspectief kijken we naar het leven van Jezus. We komen gebeurtenissen en woorden tegen die we in geen enkel ander evangelie tegenkomen.

Het is fascinerend om dit evangelie te ontdekken en tot je door te laten dringen. We nodigen je hiervoor van harte uit en bieden je via deze website materialen die je daarbij helpen. 

Podcast. Tussen Pasen en Pinksteren komen er drie podcasts online. In deze podcasts wordt gesproken over de eigenheid van het Johannes evangelie, de context en tijd waarin Johannes leefde, maar ook over de actualiteit van het boek en de unieke manier waarop Johannes spreekt over waarheid en de Heilige Geest. Het zijn mooie gesprekken waarin je meer ontdekt over de achtergrond van het Johannes evangelie. 

Preken. De Vijftigdagentijd bestaat uit zeven zondagen waar in de deelnemende gemeenten gepreekt wordt over een bijzondere ontmoeting met Jezus. 

Kringmateriaal. Er wordt kringmateriaal beschikbaar gesteld. Dit materiaal bevat achtergrondinformatie, gespreksstof en vragen die bijdragen aan een verdiepend gesprek met kringgenoten. 

Devotionals. Last but not least: De inleidende devotionals. Voor elke doordeweekse dag is er een inleiding geschreven over een gedeelte uit Johannes. Hiermee heb je na vijftig dagen het hele evangelie gelezen. 

Al deze materialen zijn samengesteld door voorgangers van verschillende Unie / ABC-gemeenten en vind je via het menu van deze website.

 

Kom en zie - in vijftig dagen door het Johannes evangelie
Joke Verboom


Dinsdag 23 mei 2023
KRUISIGING EN BEGRAFENIS


Jezus wordt meegenomen door Romeinse soldaten die Hem dwingen de horizontale dwarsbalk van het kruis te dragen. Jezus draagt alles Zelf, ook hier en nu. De Schedelrots biedt vandaag plaats aan 3 gekruisigden, Jezus wordt in het midden opgehangen. Zelfs nu is Hij het middelpunt. Met een soort misplaatste scepsis wordt ‘deze Koning tussen zijn volgelingen gehangen’.


Ook het opschrift Jezus, koning der Joden is een manier van Pilatus om de Joden te ergeren met Jezus’ koningstitel. Hij neemt het hen kwalijk dat hij zich geforceerd heeft gevoeld tot het veroordelen van deze, in zijn ogen onschuldige, Man. Hoe kan iemand uit Nazareth in Galilea nu koning worden? De minachting hoor je terug in de formulering. De Romeinen zijn oppermachtig en dat laat Pilatus merken ook. 

Twee groepen staan bij het kruis, een groep Romeinse soldaten en een paar vrouwen met Johannes, de leerling. De eerste groep is erbij gaan zitten, ze verdobbelen Jezus’ kledingstukken. De kruisiging boeit hen niet. De andere groep is vol compassie aanwezig. Ze kunnen niets doen, er alleen zijn; Maria de moeder, de andere vrouwen en leerling Johannes. Vol ontzetting, verdriet en wanhoop staan ze aan de voet van het kruis en kijken naar Jezus op. Jezus laat Zijn hoofd niet hangen, als Hij gedronken heeft buigt Hij zijn hoofd en sterft. Hier sterft geen geknakt mens, deze Koning buigt voor de dood en geeft Zich over aan de Vader.


Johannes de leerling en evangelieschrijver werpt zich op als betrouwbare getuige in vers 35. Hij heeft het allemaal zelf gezien, zijn getuigenis is waar. Het kinderlied ‘ Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha’ heeft een regel ‘ o, ik weet meer dan ooit, dat Hij dit deed voor mij’. Zoek het maar op of luister het hier

Wat deed Jezus (voor jou) toen Hij stierf op Golgotha? Wat zou je Hem willen zeggen? 

Uit de schaduw van die middag komen er twee vrienden tevoorschijn, Jozef en Nikodemus. Nikodemus durft zelfs bij Pilatus toestemming los te krijgen om zelf het lichaam van Jezus te mogen meenemen. Hij krijgt een koninklijke begrafenis, en dan wordt het stil.


Lezen: Johannes 19:17-42

Onlangs gepubliceerd

Kom en Zie - De Heilige Geest in Johannes

spotify  apple 

26 mei Weid mijn schapen

 

Kom en zie - in vijftig dagen door het Johannes evangelie
Teun van der Leer


Vrijdag 26 mei 2023
EEN PRACHTIGE UITSMIJTER


We zijn er bijna, maar gelukkig nog niet helemaal! In de laatste verzen van h. 20 lijkt het erop dat de evangelist zijn boek afsluit. Maar dan komt toch nog dit 21e hoofdstuk als toegift tevoorschijn en dat is goed nieuws. Het is niet voor niets uitgegroeid tot een van de bekendste verhalen over Jezus en Petrus. 

Lees meer …

25 mei Ontmoetingen, Thomas

 

Kom en zie - in vijftig dagen door het Johannes evangelie
Marco de Vos


Donderdag 25 mei 2023
OPEN DEUREN


Jezus’ leerlingen zitten binnen, met de deur dicht. Ze zijn bang, bang voor mensen die het buiten voor het zeggen hebben. Maar dan is Jezus ineens in hun midden, ondanks de dichte deuren. Hij wenst ze vrede toe en  stuurt ze op pad. Hij stuurt ze op pad zoals de Vader Hem gezonden heeft. Dus: om het verlorene te zoeken, om mensen bij God te brengen, om zonden kwijt te schelden. Dat is nu ook het mandaat van de leerlingen, zo
mogen ze op pad.

Lees meer …

24 mei Opstanding

 

Kom en zie - in vijftig dagen door het Johannes evangelie
Peter Kruijt


Woensdag 24 mei 2023
OPSTANDING


Ondertussen zijn we al een poosje met Johannes onderweg en hebben we gevoel ontwikkeld voor de taal van Johannes. Voor zijn tegenstellingen tussen licht en duisternis, geloof en ongeloof, dag en nacht, zien of niet zien. In ons gedeelte van vandaag zitten ze er allemaal in. We zijn aangekomen bij de cruciale claim van het christelijke geloof: de opstanding van Jezus Christus.

Lees meer …

23 mei Kruisiging en begrafenis

 

Kom en zie - in vijftig dagen door het Johannes evangelie
Joke Verboom


Dinsdag 23 mei 2023
KRUISIGING EN BEGRAFENIS


Jezus wordt meegenomen door Romeinse soldaten die Hem dwingen de horizontale dwarsbalk van het kruis te dragen. Jezus draagt alles Zelf, ook hier en nu. De Schedelrots biedt vandaag plaats aan 3 gekruisigden, Jezus wordt in het midden opgehangen. Zelfs nu is Hij het middelpunt. Met een soort misplaatste scepsis wordt ‘deze Koning tussen zijn volgelingen gehangen’.

Lees meer …